Udgivet i

10 vigtige dyder for den dårlige leder

Det kommer ikke af sig selv, og ikke uden refleksion, at være en dårlig leder. Der er forskellige overfladiske tiltag man kan gøre for at skabe dårlige resultater og et elendigt arbejdsmiljø. Man kan fx gå all-in med ledelses-koncepter med mundrette navne, man kan få nogle quick-fixes fra unge management-konsulenter med for korte bukser og for stor man-bun, eller man kan dykke ned i en succes-iværksætters selvbiografi, hvor det gøres klart hvilken kick-ass-strategi der virker for alle i alle situationer med alle produkter og alle typer kunder og med hvilke som helst formål.

Men, men, men. Det er den lette del. For er du den ambitiøse leder, som vil sikre at den dårlige ledelse ikke bare er sporadisk, og kun giver overfladiske skrammer og hug i din organisation og dens resultater, så kræver det nogle dyder, som du er vedholdende med. Det kræver dedikation at skabe stor og bæredygtig dårligdom. Her er det dog så heldigt, at der herunder er en udtømmende liste over alt hvad du har brug for at vide, for at have fokus på de dyder der skaber og fastholder dårligdommen via dit personlige lederskab.

1. Hold afstand

Det er vigtigt at holde stor afstand til både det og dem du leder. Sørg for at holde kommunikation er udlukkende via email, som du sender fra dit kontor, der i øvrigt ligger tæt på indgangen, så også dagligt undgår at hilse på de medarbejdere du leder. Ellers bliver du let forstyrret af hvad der rent faktisk foregår i afdelingen, hvilket der er evidens for bl.a. kan lede dig på et vildspor af bedre og meningsfulde beslutninger.
Hold dig i det hele taget på stor afstand af det faglige i det du leder, da svar på spørgsmål ellers kan blive alt for nuancerede, og rent faktisk omhandle det du leder. Du skal have fokus på alt andet end det I rent faktisk beskæftiger jer med i organisationen, så ret din fokus mod KPI’ere, MUS-samtaler, samt magtpositionering internt i organisationen.

2. Udstik mål for andre

Du er leder, og det er dig der skal sætte mål. Hvis du skal undgå målene giver mening, så fokuser på at sætte ubetydelige men irriterrende mål for andre. Gør det i isolation, og uden at tale med nogen af de involverede før, under eller efter, og send dem derefter ud på per mail. Med en smiley til sidst, så det får det passiv-agressive touch.
Du kan med fordel sætte mål for personlige ting, som ikke har noget med det faglige at gøre, som fx at Peter skal lave max tre fejl i timerapporteringen de næste seks måneder, og Lone skal sørge for at alle taler i mindst otte minutter til de i forvejen afsporede afdelingsmøder onsdag og fredag.

3. Sammensæt homogene teams

Når der skal ansættes, og det skal der ofte, for mange siger op efter kort tid i det elendige arbejdsmiljø du er garant for, så sørg for at ansætte nogen der ligner de andre. Men endnu mere vigtigt; sørg for at ansætte nogen der ligner dig selv.
Det er helt essentielt for at undgå nogen form for udviklings- og innovationskraft, at der ikke er forskellige perspektiver og holdninger i en gruppe. Og ved at holde fokus skarpt på at ansætte nogen der ligner dig selv, så får du også nogen der vil rose og synes godt om det du gør, og det er utrolig vigtigt for at opretholde dit forvrængede selvbillede.

4. Brug din formelle magt

Din formelle magt skal bruges til fuldstændig at underminere ethvert forsøg på at modsige dine elendige forslag og dårlige beslutninger. ‘Management by fear’ er velbeskrevet i litteraturen, og hvis du ikke bruger denne metode flittigt og ofte, så risikerer du at få glade, kreative og engagerede medarbejdere. Heldigvis er det ikke en svær diciplin, for magten er givet dig blot du har titlen leder. Du skal blot sørge for at lave uforståelige beslutninger der ingen mening giver, og som bliver leveret med meningsløse udsagn såsom “must-win-battle”, “sæt iværk” eller “det kommer oppefra”. Men hold det i emails, så der ikke kommer mundtlige argumenter imod, som kan være både ubehagelige (for dig) og i værste fald meningsfulde.

5. Styr alene efter det målbare (lean ledelse)

Alt der ikke er kvantificerbart og måleligt, skal der ikke bruges tid på. Værsgo’ – så fik du også lige en oneliner, som du fyre af når du igen står i en af de utallige situationer, hvor du ikke ved hvad du taler om. Ellers sig noget med ‘lean’. Det er lidt 90’er-agtigt, men perfekt til at reducere mennesker til nogen – eller noget – der kan regnes på i Excel.
Styr alt på tal. Og derfor, find ud af hvad der kan måles. Hvis det kan måles, så kan du bruge det. Alt hvad der ikke kan måles, som samarbejde, god stemning, professionel dømmekraft – ignorer det. Ved at have fokus på det kvantificerbare, så undgår du besværet med at få noget kvalitativt bedre i din organisation og for dine kunder, og det er en super forudsætning for at fastholde dårlige resultater og elendighed i organisationen.

6. Gå benhårdt efter en nulfejlskultur

Det er taberagtigt at fejle. Sig det til dine medarbejdere ofte. Sørg for at have fokus på hvad der er galt, og særligt på hvem der gør noget galt. Det er vigtigt at vende fejl og modstand til personlige nederlag for medarbejderne, så ingen fristes til at tage nye initiativer eller forsøge noget de ikke er absolut sikre på ikke gør en forskel. Gode one-liners er fast at stille spørgsmål såsom “er der sikker evidens for det virker?”, når nogen foreslår at gøre … hvad som helst. På den måde får du også ledt opmærksomheden på, at fejl og uventede ting kan opstå,

7. Tag æren for enhver succes
Faktisk hænger dette tæt sammen med noget andet, og det er at ledelse betyder alt, ift enhver succes i en organisation. Simpelthen alt. Det er ikke medarbejdernes dygtighed og samarbejde og kreativtet der gør det, nej, succes handler om hvordan det hele bliver ledet. Og fuldstændig omvendt forholder det sig med fejl og fiasko. For ethvert stykke arbejde i en organisationen, som kan betegnes som fejl eller fiasko eller blot ikke så godt, det har ikke noget med ledelse og gøre. Nej, det hænger sammen med medarbejdernes inkompetence og manglende villighed og motivation. Så som leder ved du derfor at succeser er dine, fiaskoer er de andres. Det kan lyde lidt hårdt, men sådan er det jo. Derfor skal du bestemt ikke være bleg for at tage æren for enhver succes.

 

8. Tør enhver fiasko af på andre
Se punkt 7 herover. Og husk også, at det handler altså ikke om at ‘tørre af’ på andre, for det lyder ikke særligt pænt og positivt. Men det handler om, at det jo bare er sådan, at det var på grund af det arbejde de andre udførte, at noget ikke lykkes, for du har jo ikke gjort eller lavet noget. Overhovedet.

 

9. Brug en punkt-liste fra internettet
Ledelse er ikke så svært, og der er helt generelle ting og meget kloge ting du kan sige om ledelse. Det handler ikke om din konkrete situation i din organisation med dine medarbejder og der hvor i står nu. Nej, der er generelle floskler som fortæller alt det klogest om hvad man skal gøre i enhver situation. Faktisk er det klogeste, der kan siges om ledelse, det du kan finde i lister om ledelse på internettet. Det fine er, at du kan bruge listerne efter behag. Én uge kan det være én liste med “10 skridt til lederperfektion”, som du kan bruge. Den næste uge kan du sagtens bruge en liste, der er skrevet i sikkerheden af en ironisk distance, med et kejtet forsøg på humor og skjult udskamning, fordi forfatteren egentlig er for usikker til at sætte sig selv og sin egen utilstrækkelighed i spil.

Efterskrift

Det var egentlig ikke så svært at lave listen herover. Det er der to grunde til. Den ene er, at kritikken ikke er svær. Det er ikke svært at påpege fejler og mangler og huller, det er næsten en gratis omgang. Det sværeste ligger i det opbyggelige, at forsøge noget andet, at gøre noget andet, at øve sig og udvikle sin ledelsespraksis. Det kræver mod og åbenhed som grundforudsætninger, men det gør det ikke med kritikken. Ah, og den anden grund til at det ikke var svært at lave listen? Jeg skulle blot kigge på hvordan jeg selv har besøgt alle ovenstående punkter, på forskellige niveauer i forskelligt omfang på forskellige tidspunkter i min egen ledelsepraksis. Og det sker såmænd stadig.
Men hvad kan man så bruge det til? Hvis jeg nu fortæller, at listen egentlig er lavet til mig selv, hvad kan jeg så bruge den til? Jeg kan bruge den til erkendelse. Jeg kan bruge den til at se, hvor min indsats skal ligge. Jeg kan bruge den som et ufiltreret blik på hvor uren også min ledelse er, og det hjælper mig med at prioritere og fastsætte hvor det rette sted er, at tage fat i udvikling. For udvikling starter i det konkrete, i det vi gør og den situation vi har, og i noget vi gerne vil forbedre. For det bedre.