WEBINAR

En mere konsultativ rolle i PPR

Understøt udvikling af inkluderende læringsmiljøer i praksis

Webinar PPR

Oplever du som PPR-medarbejder, at du er ikke er klædt godt nok på, til at kunne understøtte konkrete interventioner i klasserummet eller til at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Så har vi et webinar her, hvor vi deler erfaring og viden om netop dette.

PPR befinder sig lige nu midt i en omstilling fra en ‘udredende funktion’, hen imod en mere ‘konsultativ rolle’. PPR-medarbejdere skal derfor indgå i et udviklende samarbejde med både ledere, lærere og pædagoger, om at forbedre den almene pædagogiske praksis. Målet er, at skabe et læringsmiljø, der i højere grad imødekommer børnenes forskellige behov.

Det rejser nogle centrale spørgmål.

  • Hvilken form for sparring skal PPR kunne give, hvis den skal understøtte ledere, lærere og pædagoger i at udvikle deres konkrete pædagogiske og didaktiske praksis?  
  • Hvordan forbindes den professionelles læring og udvikling til børnenes/elevernes muligheder for at trives, at lære og at være i det læringsmiljø de bliver tilbudt?  
  • Hvordan bliver børnenes/elevernes perspektiver en central del af udvikling af et mere inkluderende læringsmiljø?  

Det er et udpluk af centrale spørgsmål, som vi ved, at I er særligt optaget af. Og dette er spørgsmål vi kan give jer både konkrete og praksisnære svar på. 

Det får du viden om

  • Hvordan du kan indtage en mere konsultativ rolle i sparring med professionelle  
  • Hvordan du kan sikre et større ejerskab hos de professionelle i forhold til at skabe forbedringer i egen praksis 
  • Hvordan du kan gøre børnenes/elevernes perspektiver centrale for de professionelles egen læring og udvikling af egen praksis.
  • Hvordan du kan aktivere erfaringsbaserede videns- og erkendelsesformer 
  • Hvordan du kan anvende praksisnære tilgange og arbejdsformer, der kan understøtte den professionel læring og udvikling, samt skabe konkrete forbedringer, således undervisningen og læringsmiljøet tilpasses børnenes/elevernes forskellige behov. 

Hvornår er webinaret?

Det er onsdag den 5. oktober 2022, kl. 15.00 til 16.00. 

Webinaret varer i alt én time. Du kan stille spørgsmål undervejs, som Jesper samler op på efter sit oplæg. Oplægget vil vare ca. 45 minutter efterfulgt af 10 minutters svar på spørgsmål, samt eventuelt nye spørgsmål.

Hvem er webinaret til?

PPR-ledere og -medarbejdere, der arbejder inden for børne- og unge-området.  

Hvad med prisen?

Webinaret koster kun din e-mail. Ved tilmelding bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønsker du ikke at modtage det efterfølgende, kan du selvfølgelig altid afmelde.

Hvem er oplægsholderen?

Jesper Kvist Mølgaard er underviser på workshoppen. Han har beskæftiget sig med skole- og skoleudvikling i mere end 15 år. Jesper afholder workshop, oplæg og praksisudviklingsforløb i hele landet.  

Jesper er uddannet lærer, har en kandidat i pædagogisk psykologi, er tidligere adjunkt og lektor i professionshøjskoleregi, og har igennem de seneste 8 år samarbejdet med mere end 100 folkeskoler og 70 institutioner omkring udvikling og forbedring af deres konkrete praksis.