Styrk kvaliteten i praksis

Hvordan arbejder I med at realisere dagtilbudsreformens centrale intentioner i din kommune eller på din institution? Sender I det pædagogiske personale på et uddannelsesforløb eller et kursus? Samles de til temamøder, hvor ny viden formidles og centrale pædagogiske dilemmaer drøftes og reflekteres? Eller afholder I pædagogiske dage, hvor dialoger og beslutninger kan tages og hvor nye planer kan lægges?

Har I prøvet noget af ovenstående, eller noget lignende?

Så har I nok også erfaret hvad der sker når det pædagogiske personale kommer tilbage til den institutionelle hverdag hvor nye krav, nye tanker og nye perspektiver skal forenes med den pædagogiske praksis og de konkrete børn det hele handler om. Det er svært at omsætte og forankre alt det nye i praksis!

Men hvorfor sender vi egentlig det pædagogiske personale væk når nyt skal læres og nye praksisformer skal etableres. Hvorfor lader vi dem ikke blive i egen praksis og lader den konkrete hverdag være udgangspunktet for den professionelle læring og udvikling?

Før forløbet troede jeg at jeg skulle på endnu et kursus hvor vi skulle høre om dagtilbudsreformen og alt det nye vil skal til at gøre. Men det var noget helt andet. Jeg har aldrig før talt så meget og så konkret om pædagogik og jeg kom så tæt på min praksis og på mine børn at det faktisk er lykkedes mig at ændre på min praksis. Jeg kan allerede se at det har hvad dette har betydet for børnene.

I Center for praksisudvikling tilbyder vi konkrete tilgange og arbejdsformer der understøtter professionelle i at lære i egen praksis og af egen praksis.

Det gør vi fordi vi ved at pædagogisk arbejde og pædagogiske fænomener ikke lader sig styre eller tæmme på afstand og at generel viden eller abstrakte teoretiske perspektiver kan være svære at omsætte og sjældent matcher de konkrete pædagogiske udfordringer og begivenheder der udspiller sig i den daglige praksis.

Vi kan hjælpe jer med at forankre egen læring til udvikling af jeres pædagogiske praksis. Det gør vi ved at tilbyde jer konkrete tilgange og arbejdsformer der understøtter jer i at komme tættere på de udfordringer i møder – eller de ønsker om forandring i søger – i jeres praksis.

For os er det at lære noget nyt tæt forbundet med at gøre noget andet, og ikke mindst, at undersøge hvad det vi gør betyder, helt ud til børnenes perspektiv.

I center for praksisudvikling arbejder vi altid praksisnært og erfaringsbaseret. Og for os peger erfaring fremad idet vi altid har mulighed for at gøre os både nye og lærende erfaringer i vores praksis.

Hvis I er blevet nysgerrig og har lyst til at vide mere om vores tilgange, vores konkrete arbejdsformer og de erfaringer vi har gjort med konsulenter, ledere og pædagoger når udvikling skal ske i praksis. Så tag endelig kontakt. Så giver vi en kop kaffe.

Vil du vide mere?

Lær, hvordan I med praksisudvikling, skaber markante resultater for at trives, lære og være, i skole og dagtilbud.

Kontakt os – vi kommer gerne forbi.

Kontakt

Anders Værge

Det giver bare så meget mening det her. Det er befriende at udgangspunktet for min egen læring er min egen hverdag og de ting jeg gerne vil have gjort noget ved. Jeg havde slet ikke forestillet mig at jeg kunne lære så meget på så kort tid. Og det er fantastisk at lære sammen med mine kollegaer og ikke mindst sammen med ”mine” børn.