Tættere på undervisningen

”Nu har vi arbejdet i professionelle lærende fællesskaber i en lang periode. Jeg oplever stadig ofte vi kommer til at tale alt for generelt om vores elever, vores fag og hvad vi mener vores elever skal lære. Men vi får sjældent besluttet noget vi skal gøre eller noget vi skal følge op på. Det bliver ofte til for meget overordnet snak.” (Lærer, mellemtrinnet, folkeskolen)

Kender du det? Eller har du oplevet noget lignende?

Det er svært at komme tæt på egen undervisning! Det har mange kommuner og skoler igennem de seneste år også måtte både erfare og erkende (EVA 2018).

At det er nødvendigt at komme tæt på egen undervisning, er ligeledes blevet tydelig for mange.

At komme tættere på undervisningen handler om at få indholdet i dialogerne til at være så konkrete og fokuserede, at de rent faktisk bidrager til at udvikle undervisningen og øge elevernes læringsmuligheder. Dvs. at tanker kan omsættes til handlinger i matematik i 4. klasse i morgen eller i det næste danskforløb i udskolingen.

Men hvordan kommer man så tættere på undervisningen – rent praktisk talt?

Jeg synes vi har prøvet alt. Men jeg oplever stadig at vi har en gruppe elever der bliver mere og mere passive når de undervises. Det er som om de har valgt at stå af! At de har opgivet og ikke gider at lære mere. Jeg ved simpelthen ikke hvordan vi skal få dem til at være med igen?

Vi har gennem fire år arbejdet tæt på og tæt sammen med professionelle lærende fællesskaber. Og vi har igennem denne periode udviklet tilgange og arbejdsformer der understøtter ledere, lærere og pædagoger i at arbejde systematisk og fokuseret helt tæt på egen undervisning, egen læring og elevernes læring.

Så løsningen ligger ikke nødvendigvis så langt væk som man skulle tro. Det er faktisk muligt at ”lægge” en systematisk arbejdsform lige foran næsen på det professionelle lærende fællesskab der understøtter dem i at udvikle en undervisning der øger elevernes læringsmuligheder. En tilgang hvor det at lære noget nyt, forbindes til det, at gøre noget andet – i egen praksis.

Vil du vide mere?

Lær, hvordan I med praksisudvikling, skaber markante resultater for at trives, lære og være, i skole og dagtilbud.

Kontakt os – vi kommer gerne forbi.

Kontakt

Jesper Kvist Mølgaard

Fokus og tæt på

Hvordan går man fra at PLF er et refleksionsrum, og til et rum der leder til kvalificeret pædagogisk handling? Johanne og hendes PLF-team oplevede forskellen i deres 3. årgang, og hun udtrykker sin oplevelse således:

Det er blevet så tydeligt for os. Vi har simpelthen været alt for ufokuseret i vores samarbejde. Det er blevet til mange interessante snakke, men det har været på et alt for generelt niveau. Når vi sætter os sammen og faktisk bruger denne her tilgang, så tvinges vi til at holde snude i sporet og så kommer vi bare så langt sammen. Og det kan mærkes helt ude ved eleverne. Vi er ved at få fat i dem og det kan de også godt mærke.

Vil du vide mere?

Lær, hvordan I med praksisudvikling, skaber markante resultater for at trives, lære og være, i skole og dagtilbud.

Kontakt os – vi kommer gerne forbi.

Kontakt

Jesper Kvist Mølgaard